Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

come

Bản dịch

đến, đi

You
come
from
Spain
.

Bạn đến từ Tây Ban Nha.

Có 23 lời bình

Come
to
me
!

Đến với tôi.

Có 40 lời bình

His
wishes
have
come
true
.

Những điều ước của anh ấy đã thành sự thật .

Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của come

ngôihiện tạiquá khứ
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.