Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

coffee

Bản dịch
cà phê
We
chúng tôi
drink
uống
coffee
cà phê
.
Chúng tôi uống cà phê.
Có 5 lời bình
Wine
rượu vang
and
với
coffee
cà phê
Rượu vang và cà phê
Có 25 lời bình
I
tôi
drink
uống
coffee
cà phê
.
Tôi uống cà phê.
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.