Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

coast

Bản dịch
bờ biển
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
works
làm việc
hoạt động
at
tại
lúc
a
một
restaurant
nhà hàng
along
dọc
dọc theo
cùng
the
(article)
coast
bờ biển
.
Anh ấy làm việc trong một nhà hàng dọc bờ biển.
Có 6 lời bình
My
của tôi
father
bố
cha
ba
wants
muốn
a
một
house
ngôi nhà
nhà
căn nhà
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
coast
bờ biển
.
Bố tôi muốn một ngôi nhà trên bờ biển.
Có 6 lời bình
We
chúng tôi
swim
bơi
along
dọc theo
dọc
cùng
the
(article)
coast
bờ biển
.
Chúng tôi bơi dọc theo bờ biển.
Có 45 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.