Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

coach

Bản dịch
huấn luyện viên
The
thewoman
người phụ nữ
(article)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
is
bị
a
một
tennis
quần vợt
coach
huấn luyện viên
.
Người phụ nữ là một huấn luyện viên tennis.
Có 10 lời bình
He
anh ấy
ông ấy
cậu ấy
is
bị
a
một
football
bóng đá
bóng bầu dục Mỹ
coach
huấn luyện viên
.
Anh ấy là một huấn luyện viên bóng đá.
Có 3 lời bình
I
tôi
think
thinkof
nghĩ về
nghĩ
suy nghĩ
of
thinkof
nghĩ về
của
my
của tôi
coach
huấn luyện viên
.
Tôi nghĩ về huấn luyện viên của tôi.
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.