Tiếng Anh

close

Tiếng Việt
đóng, đóng cửa

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
closedVí dụThat restaurant has now closed.Bản dịchNhà hàng đó bây giờ đã đóng.
closeVí dụThe department is going to close in a moment.Bản dịchBộ phận sẽ đóng cửa trong một lát nữa.

chia động từ close

PersonPresentPast
Icloseclosed
he/she/itclosesclosed
you/we/theycloseclosed
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.