Tiếng Anh

clear

Tiếng Việt
rõ, rõ ràng, trong

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
clearVí dụIs my explanation clear?Bản dịchSự giải thích của tôi có rõ ràng không?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.