Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cleaner

Bản dịch
sạch hơn, sạch sẽ hơn
Everybody
mọi người
tất cả mọi người
wants
wantsto
muốn
muốn
to
wantsto
muốn
vào
đối với
với
drive
lái
a
một
cleaner
sạch sẽ hơn
sạch hơn
car
xe
xe hơi
ô tô
.
Mọi người muốn lái một chiếc xe sạch sẽ hơn.
Có 1 lời bình
My
của tôi
table
bàn
cái bàn
is
bị
cleaner
sạch sẽ hơn
sạch hơn
than
hơn
yours
của bạn (đứng sau động từ to be hoặc động từ thường)
(không đi với danh từ)
(đại từ sở hữu)
.
Bàn của tôi thì sạch sẽ hơn của bạn.
Có 24 lời bình
I
tôi
want
muốn
a
một
cleaner
sạch sẽ hơn
sạch hơn
house
căn nhà
ngôi nhà
nhà
.
Tôi muốn một ngôi nhà sạch sẽ hơn.
Có 4 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.