Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

clean

Bản dịch
sạch, sạch sẽ
My
của tôi
shirts
những chiếc áo
những cái áo
are
thì
đang
white
trắng
màu trắng
and
với
clean
sạch
sạch sẽ
.
Những chiếc áo của tôi thì trắng và sạch.
Có 15 lời bình
We
chúng tôi
like
thích
giống như
giống
clean
sạch sẽ
sạch
shirts
những chiếc áo
những cái áo
.
Chúng tôi thích những chiếc áo sạch.
Có 22 lời bình
We
chúng tôi
wear
mặc
đội
đeo
clean
sạch
sạch sẽ
clothes
quần áo
áo quần
đồ
.
Chúng tôi mặc quần áo sạch.
Có 18 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.