Tiếng Anh

class

Tiếng Việt
lớp, buổi học

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
classSốsố ítVí dụThere are forty students in our class.Bản dịchCó bốn mươi sinh viên trong lớp chúng tôi.
classesSốsố nhiềuVí dụI like French classes.Bản dịchTôi thích những giờ học tiếng Pháp.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.