Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

chicken

Bản dịch
gà, con gà
She
cô ấy
cô ta
eats
ăn
chicken
con gà
.
Cô ấy ăn thịt .
Có 11 lời bình
You
bạn
eat
ăn
chicken
con gà
.
Bạn ăn thịt .
Có 24 lời bình
The
(article)
egg
trứng
quả trứng
and
với
the
(article)
chicken
con gà
Trứng và
Có 55 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.