chemistry

Bản dịch
hóa học, môn hoá học
Chemistry
hóa học
môn hoá học
helps
giúp
giúp đỡ
giúp cho
us
chúng tôi
chúng ta
understand
hiểu
hiểu được
the
(article)
world
thế giới
.
Hóa học giúp chúng tôi hiểu thế giới.
Có 4 lời bình
The
(article)
student
học sinh
sinh viên
likes
thích
Chemistry
hóa học
môn hoá học
.
Người học sinh thích hóa học.
Có 11 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
bad
kém
tệ
tồi
at
lúc
vào
chemistry
hóa học
môn hoá học
.
Anh ấy kém hóa học.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.