Tiếng Anh

chemistry

Tiếng Việt
hóa học, môn hoá học

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
chemistrySốsố ítVí dụChemistry helps us understand the world.Bản dịchHóa học giúp chúng tôi hiểu thế giới.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.