Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cheese

Bản dịch
phô mai, pho mát
We
chúng tôi
eat
ăn
cheese
pho mát
phô mai
and
với
they
họ
chúng
eat
ăn
fish
con cá
món cá
.
Chúng tôi ăn pho mát và họ ăn cá.
Có 15 lời bình
She
cô ấy
cô ta
eats
ăn
cheese
phô mai
pho mát
.
Cô ấy ăn phô mai.
Có 66 lời bình
You
bạn
eat
ăn
cheese
pho mát
phô mai
.
Bạn ăn pho mát.
Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.