Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

changes

Bản dịch
thay đổi
Over
qua
trong
xong
time
thời gian
lần
everything
tất cả mọi thứ
mọi thứ
changes
thay đổi
.
Qua thời gian mọi thứ thay đổi.
Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.