Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

change

Bản dịch
thay đổi, sự thay đổi
The
(article)
colors
những màu sắc
màu
change
thay đổi
sự thay đổi
.
Những màu sắc thay đổi.
Có 22 lời bình
We
chúng tôi
change
thay đổi
sự thay đổi
.
Chúng tôi thay đổi.
Có 4 lời bình
The
(untranslated)
seasons
các mùa
change
thay đổi
sự thay đổi
.
Các mùa thay đổi.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của change


PersonPresentPast
Ichangechanged
he/she/itchangeschanged
you/we/theychangechanged

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.