championship

Bản dịch
chức vô địch
We
chúng tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
tobe
làm
cho
vào
đối với
be
tobe
làm
được
(untranslated)
perfect
hoàn hảo
hoàn chỉnh
for
cho
trong (time)
đối với
the
(article)
championship
chức vô địch
.
Chúng tôi muốn được hoàn hảo cho chức vô địch.
Có 2 lời bình
Who
ai
won
đã giành được
đã giành
đã có được
the
(untranslated)
championship
chức vô địch
?
Ai đã giành được chức vô địch?
Có 14 lời bình
We
chúng tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
tobe
làm
cho
vào
đối với
be
tobe
làm
được
(untranslated)
perfect
hoàn hảo
hoàn chỉnh
for
cho
trong (time)
đối với
the
(article)
championship
chức vô địch
.
Chúng tôi muốn được hoàn hảo cho chức vô địch.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.