Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

causes

Bản dịch
những nguyên nhân, những nguyên do, những căn nguyên
There
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
thì
many
nhiều
causes
những nguyên nhân
những căn nguyên
những nguyên do
for
cho
trong (time)
đối với
this
này
việc này
điều này
problem
vấn đề
.
Có nhiều nguyên nhân cho vấn đề này.
Có 11 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.