Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

career

Bản dịch
sự nghiệp
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
loves
yêu
his
của anh ấy
career
sự nghiệp
.
Anh ấy yêu sự nghiệp của mình.
Có 17 lời bình
I
tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
để
vào
đối với
have
a
một
career
sự nghiệp
.
Tôi muốn có một sự nghiệp.
Có 40 lời bình
I
tôi
love
yêu
tình yêu
my
của tôi
career
sự nghiệp
.
Tôi yêu sự nghiệp của tôi.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.