Tiếng Anh

care

Tiếng Việt
quan tâm

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
careSốsố ítVí dụShe took care of my dog.Bản dịchCô ấy đã chăm sóc cho con chó của tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.