Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

care

Bản dịch
quan tâm
She
cô ấy
cô ta
took
tookcare
đã chăm sóc
đã lấy
đã mang
care
tookcare
đã chăm sóc
quan tâm
of
của
my
của tôi
dog
con chó
chó
.
Cô ấy đã chăm sóc cho con chó của tôi.
Có 0 lời bình
She
cô ấy
cô ta
took
tookcare
đã chăm sóc
đã lấy
đã mang
care
tookcare
đã chăm sóc
quan tâm
of
của
his
của anh ấy
uncle
chú
.
Cô ấy đã chăm sóc cho chú anh ấy.
Có 7 lời bình
She
cô ấy
cô ta
took
tookcare
đã chăm sóc
đã lấy
đã mang
care
tookcare
đã chăm sóc
quan tâm
of
của
you
bạn
.
Cô ấy đã chăm sóc bạn.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.