Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

capital

Bản dịch
thủ đô
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
the
(article)
capital
thủ đô
of
của
our
của chúng tôi
country
đất nước
quốc gia
.
Nó là thủ đô của đất nước chúng tôi.
Có 9 lời bình
The
(article)
castle
lâu đài
is
bị
in
trong
vào
the
(article)
capital
thủ đô
of
của
Spain
Tây Ban Nha
.
Lâu đài là thủ đô của Tây Ban Nha.
Có 10 lời bình
The
(untranslated)
capital
thủ đô
Thủ đô
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.