Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

candidates

Bản dịch
ứng cử viên
The
(article)
candidates
ứng cử viên
have
haveto
phải
to
haveto
phải
làm
để
vào
đối với
be
tobe
làm
(untranslated)
citizens
những công dân
.
Những ứng viên phải là những người công dân.
Có 9 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.