Tiếng Anh

called

Tiếng Việt
gọi, đã gọi, gọi là

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
callsVí dụThe man calls his wife.Bản dịchNgười đàn ông gọi cho vợ của mình.
callVí dụPlease call him.Bản dịchLàm ơn gọi cho anh ấy.
calledVí dụShe called yesterday.Bản dịchCô ta đã gọi vào hôm qua .
calledVí dụNo one has called him by this name.Bản dịchKhông ai gọi anh ấy bằng tên này.
callingVí dụCalling your mother is a good idea.Bản dịchGọi điện cho mẹ bạn là một ý kiến hay.
callVí dụThat person is going to call you or write you.Bản dịchNgười đó sẽ gọi bạn hoặc viết cho bạn.
callVí dụShe receives a call from him every day.Bản dịchCô ấy nhận được một cuộc gọi từ anh ấy mỗi ngày.

chia động từ call

PersonPresentPast
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.