Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

called

Bản dịch
gọi, đã gọi, gọi là
Chia động từ của call
She
called
yesterday
.
Cô ta đã gọi vào hôm qua .
Có 2 lời bình
I
called
my
mother
.
Tôi đã gọi cho mẹ của tôi.
Có 8 lời bình
He
just
called
.
Anh ấy vừa mới gọi.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của call


PersonPresentPast
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.