Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

called

Bản dịch
gọi, đã gọi, gọi là
Chia động từ của call
She
cô ta
cô ấy
called
đã gọi
gọi
gọi là
yesterday
hôm qua
ngày hôm qua
.
Cô ta đã gọi vào hôm qua .
Có 2 lời bình
I
tôi
called
đã gọi
gọi
gọi là
my
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
.
Tôi đã gọi cho mẹ của tôi.
Có 8 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
just
vừa mới
chỉ
mỗi
called
gọi
đã gọi
gọi là
.
Anh ấy vừa mới gọi.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của call


PersonPresentPast
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.