Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

call

Bản dịch
gọi, cuộc gọi
Please
làm ơn
vui lòng
xin
call
gọi
cuộc gọi
him
anh ấy
.
Làm ơn gọi cho anh ấy.
Có 16 lời bình
They
họ
chúng
call
gọi
cuộc gọi
the
(article)
police
cảnh sát
công an
.
Họ gọi cho cảnh sát.
Có 5 lời bình
Call
gọi
cuộc gọi
the
(article)
doctor
bác sĩ
!
Gọi bác sĩ đi!
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của call


PersonPresentPast
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.