Tiếng Anh

calendar

Tiếng Việt
lịch

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
calendarSốsố ítVí dụThe man has a calendar.Bản dịchNgười đàn ông có một quyển lịch.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.