Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

buy

Bản dịch
mua
Today
hôm nay
I
tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
để
vào
đối với
buy
mua
a
một
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Hôm nay tôi muốn mua một quyển sách.
Có 5 lời bình
Remember
nhớ
to
để
vào
đối với
buy
mua
some
một ít
một số
một vài
milk
sữa
!
Nhớ mua một ít sữa!
Có 8 lời bình
What
cái gì
thật là
do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
để
vào
đối với
buy
mua
?
Bạn muốn mua gì?
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của buy


PersonPresentPast
Ibuybought
he/she/itbuysbought
you/we/theybuybought

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.