Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

buildings

Bản dịch
toà nhà
Churches
những nhà thờ
are
đang
religious
(thuộc) tôn giáo
(thuộc) tín ngưỡng
theo đạo
buildings
toà nhà
.
Những nhà thờ là những tòa nhà tôn giáo.
Có 5 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
military
quân đội
quân sự
buildings
toà nhà
.
Tôi thích những tòa nhà quân sự.
Có 11 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.