Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

brothers

Bản dịch
anh em, những người anh, những người em
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
and
với
my
của tôi
father
bố
cha
ba
are
thì
brothers
anh em
những người em
những người anh
.
Ông ấy và bố tôi là anh em.
Có 34 lời bình
We
chúng tôi
are
đang
brothers
anh em
những người em
những người anh
.
Chúng tôi là anh em.
Có 39 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.