Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bridge

Bản dịch
cầu, cây cầu
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
đang
bị
a
một
dog
con chó
chó
under
ở dưới
dưới
the
(article)
bridge
cây cầu
cầu
.
Có một con chó ở dưới cây cầu.
Có 10 lời bình
They
họ
chúng
are
thì
đang
under
ở dưới
dưới
the
(article)
bridge
cây cầu
cầu
.
Họ ở bên dưới cây cầu.
Có 3 lời bình
The
(article)
bridge
cây cầu
cầu
Cây cầu
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.