Tiếng Anh

break

Tiếng Việt
vỡ, phá, phá vỡ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
breakVí dụShe is going to break the door.Bản dịchCô ấy sẽ phá vỡ cánh cửa.

chia động từ break

PersonPresentPast
Ibreakbroke
he/she/itbreaksbroke
you/we/theybreakbroke
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.