Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

boys

Bản dịch
cậu bé (số nhiều), chàng trai (số nhiều)
The
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
(article)
boys
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
cậu bé (số nhiều)
chàng trai (số nhiều)
eat
ăn
an
một
An (proper name)
apple
quả táo
táo
trái táo
.
Những cậu bé ăn một quả táo.
Có 45 lời bình
The
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
(article)
boys
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
cậu bé (số nhiều)
chàng trai (số nhiều)
eat
ăn
bread
bánh mì
.
Những cậu bé ăn bánh mì.
Có 87 lời bình
The
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
(article)
boys
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
cậu bé (số nhiều)
chàng trai (số nhiều)
drink
uống
water
nước
.
Những cậu bé uống nước.
Có 43 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.