Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bowl

Bản dịch
bát, tô
The
(article)
apples
những quả táo
những trái táo
in
trong
vào
the
(article)
bowl
bát
are
thì
dirty
bẩn
.
Những quả táo ở trong thì bẩn.
Có 4 lời bình
The
(article)
fruit
trái cây
hoa quả
thành quả
is
đang
bị
in
trong
vào
the
(article)
bowl
bát
.
Trái cây ở trong bát.
Có 11 lời bình
I
tôi
have
a
một
bowl
bát
of
của
soup
canh
.
Tôi có một chén súp.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.