Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bottle

Bản dịch
chai, bình
A
một
bottle
chai
bình
of
của
wine
rượu vang
please
làm ơn
vui lòng
xin
.
Làm ơn cho một chai rượu vang.
Có 9 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
writes
viết
viết cho
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
bottle
chai
bình
.
Anh ấy viết lên cái chai.
Có 6 lời bình
The
(article)
oil
dầu
is
bị
in
trong
vào
the
(article)
bottle
bình
chai
.
Dầu ở trong cái chai.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.