Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

boss

Bản dịch
sếp, người chủ
She
cô ấy
cô ta
sees
sees...as
coi như
xem như
trông thấy
thấy
gặp
her
cô ấy
của cô ấy
boss
sếp
người chủ
as
sees...as
coi như
xem như
như
với tư cách là
a
một
father
cha
ba
bố
.
Cô ấy coi sếp mình như một người cha.
Có 8 lời bình
She
cô ấy
cô ta
sees
sees...as
coi như
xem như
trông thấy
thấy
gặp
her
cô ấy
của cô ấy
boss
sếp
người chủ
as
sees...as
coi như
xem như
như
với tư cách là
a
một
father
cha
ba
bố
.
Cô ấy coi sếp mình như một người cha.
Có 8 lời bình
Luis
Luis
is
đang
our
của chúng tôi
boss
sếp
người chủ
.
Luis là sếp của chúng tôi.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.