born

Bản dịch
sinh ra
I
tôi
was
wasborn
đã được sinh ra
đã ra đời
đã
đã là
born
wasborn
đã được sinh ra
đã ra đời
sinh ra
in
trong
vào
this
này
việc này
điều này
house
căn nhà
ngôi nhà
nhà
.
Tôi đã được sinh ra trong căn nhà này.
Có 21 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
was
wasborn
đã được sinh ra
đã ra đời
đã
đã là
born
wasborn
đã được sinh ra
đã ra đời
sinh ra
here
ở đây
đây
.
Anh ấy đã được sinh ra ở đây.
Có 11 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
was
đã
đã là
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
born
sinh ra
?
Anh ấy được sinh ra ở đâu?
Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.