Tiếng Anh

born

Tiếng Việt
sinh ra

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
bornVí dụI was born in this house.Bản dịchTôi đã được sinh ra trong căn nhà này.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.