bodies

Bản dịch
thể, cơ thể, cái xác (số nhiều)
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
are
thì
the
(article)
bodies
cái xác (số nhiều)
cơ thể
thể
?
Những cái xác ở đâu?
Có 26 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.