Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

blue

Bản dịch
xanh dương, màu xanh da trời, xanh lam
A
một
blue
xanh dương
màu xanh da trời
màu xanh nước biển
shirt
áo
áo sơ mi
Một cái áo màu xanh dương
Có 11 lời bình
Blue
xanh dương
màu xanh da trời
xanh lam
Xanh da trời
Có 96 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
blue
xanh dương
màu xanh da trời
xanh lam
.
Anh ấy buồn.
Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.