Tiếng Anh

black

Tiếng Việt
đen, màu đen

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
blackVí dụI am a black woman.Bản dịchTôi là một phụ nữ da đen.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.