Tiếng Anh

bit

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
bitSốsố ítVí dụSee you in a bit!Bản dịchGặp lại bạn sau một lát!
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.