Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

birth

Bản dịch
ra đời, sự sinh ra, chào đời
The
(article)
birth
ra đời
sự sinh ra
chào đời
of
của
an
một
An (proper name)
animal
con vật
con thú
động vật
Sự ra đời của một con vật
Có 1 lời bình
What
thật là
cái gì
is
bị
your
của bạn
date
ngày
hẹn hò
hẹn
of
của
birth
sự sinh ra
ra đời
chào đời
?
Ngày sinh của bạn là gì?
Có 47 lời bình
The
(article)
birth
sự sinh ra
ra đời
chào đời
Sự sinh ra
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.