Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

birds

Bản dịch
những con chim
The
(article)
birds
những con chim
eat
ăn
fruit
trái cây
hoa quả
thành quả
.
Những con chim ăn trái cây.
Có 90 lời bình
The
(article)
birds
những con chim
eat
ăn
bread
bánh mì
.
Những con chim ăn bánh mì.
Có 62 lời bình
The
(article)
birds
những con chim
eat
ăn
rice
gạo
cơm
.
Những con chim ăn thóc.
Có 82 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.