Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bird

Bản dịch
chim
Is
đang
it
a
một
bird
chim
?
Nó có phải là một con chim không?
Có 26 lời bình
I
tôi
am
đang
a
một
bird
chim
.
Tôi là một con chim.
Có 86 lời bình
You
bạn
have
a
một
bird
chim
!
Bạn có một con chim!
Có 73 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.