Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bilingual

Bản dịch
nói hai thứ tiếng, thông thạo hai thứ tiếng, sử dụng hai thứ tiếng
My
của tôi
parents
bố mẹ
ba mẹ
cha mẹ
are
thì
đang
bilingual
nói hai thứ tiếng
sử dụng hai thứ tiếng
thông thạo hai thứ tiếng
but
nhưng
I
tôi
am
đang
not
không
không phải là
.
Bố mẹ tôi nói hai thứ tiếng nhưng tôi thì không.
Có 44 lời bình
In
trong
vào
general
chung
toàn thể
thông thường
,
the
(article)
staff
nhân viên
is
bị
bilingual
nói hai thứ tiếng
sử dụng hai thứ tiếng
thông thạo hai thứ tiếng
.
Nhìn chung, nhân viên nói hai thứ tiếng.
Có 26 lời bình
You
bạn
are
thì
bilingual
nói hai thứ tiếng
song ngữ
sử dụng hai thứ tiếng
.
Bạn nói hai thứ tiếng.
Có 57 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.