Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bicycles

Bản dịch
xe đạp (plural)
The
(article)
red
màu đỏ
đỏ
bicycles
xe đạp (plural)
Những chiếc xe đạp màu đỏ
Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.