better

Bản dịch
tốt hơn, tốt đẹp hơn, hay hơn
I
tôi
think
nghĩ
suy nghĩ
that
rằng
điều đó
đó
I
tôi
know
biết
quen
English
tiếng Anh
người Anh
better
tốt hơn
tốt đẹp hơn
hay hơn
than
hơn
French
tiếng Pháp
Pháp
người Pháp
.
Tôi nghĩ rằng tôi biết tiếng Anh tốt hơn tiếng Pháp.
Có 5 lời bình
I
tôi
feel
cảm thấy
thấy
better
tốt hơn
tốt đẹp hơn
hay hơn
when
khi
khi nào
I
tôi
drink
uống
hot
nóng
lemon
chanh
trái chanh
quả chanh
juice
nước ép
nước trái cây
nước hoa quả
.
Tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi uống nước chanh nóng.
Có 5 lời bình
Girls
cô bé (số nhiều)
cô gái (số nhiều)
are
thì
đang
better
tốt hơn
tốt đẹp hơn
hay hơn
than
hơn
boys
cậu bé (số nhiều)
chàng trai (số nhiều)
.
Những cô bé thì tốt hơn những cậu bé .
Có 53 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.