Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bell

Bản dịch
chuông
I
tôi
hear
nghe thấy
nghe
the
(article)
bell
chuông
.
Tôi nghe thấy chuông.
Có 6 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
a
một
bell
chuông
.
Nó là một cái chuông.
Có 7 lời bình
Touch
chạm vào
chạm
sờ
the
(article)
bell
chuông
!
Chạm vào cái chuông!
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.