Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

begins

Bản dịch
bắt đầu, khởi đầu
Chia động từ của begin
The
(article)
party
buổi tiệc
bữa tiệc
đảng
begins
bắt đầu
khởi đầu
in
trong
vào
an
một
An (proper name)
hour
tiếng
giờ
.
Buổi tiệc bắt đầu trong vòng một tiếng nữa.
Có 32 lời bình
The
(article)
book
cuốn sách
quyển sách
sách
begins
bắt đầu
khởi đầu
with
với
bằng
cùng
a
một
question
câu hỏi
.
Cuốn sách bắt đầu với một câu hỏi.
Có 16 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
begins
bắt đầu
khởi đầu
in
trong
vào
America
Hoa Kỳ
Mỹ
.
Anh ta bắt đầu ở Mỹ.
Có 21 lời bình

Tất cả thể động từ của begin


PersonPresentPast
Ibeginbegan
he/she/itbeginsbegan
you/we/theybeginbegan

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.