Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

before

Bản dịch
trước, trước khi, trước đây
Now
bây giờ
hiện tại
I
tôi
know
biết
quen
even
thậm chí
less
ít hơn
bé hơn
nhỏ hơn
than
hơn
before
trước
trước đây
trước kia
.
Bây giờ tôi biết thậm chí còn ít hơn trước.
Có 3 lời bình
We
chúng tôi
spoke
đã nói
about
về
khoảng
him
anh ấy
before
trước đây
trước
trước kia
.
Chúng tôi đã nói về anh ấy trước đây.
Có 11 lời bình
I
tôi
saw
đã thấy
đã nhìn thấy
her
cô ấy
của cô ấy
before
trước đây
trước
trước kia
.
Tôi đã thấy cô ấy trước đây.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.