Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

beef

Bản dịch
thịt bò
She
cô ấy
cô ta
eats
ăn
beef
thịt bò
.
Cô ấy ăn thịt bò.
Có 27 lời bình
I
tôi
eat
ăn
beef
thịt bò
.
Tôi ăn thịt bò.
Có 46 lời bình
You
bạn
eat
ăn
beef
thịt bò
.
Bạn ăn thịt bò.
Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.