bed

Bản dịch
giường
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
đang
bị
a
một
cat
con mèo
mèo
under
ở dưới
dưới
the
(article)
bed
giường
.
Có một con mèo ở dưới cái giường.
Có 1 lời bình
The
thecat
con mèo
(article)
cat
thecat
con mèo
con mèo
mèo
sleeps
ngủ
under
dưới
ở dưới
the
(article)
bed
giường
.
Con mèo ngủ dưới cái giường.
Có 7 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
in
trong
vào
bed
giường
.
Anh ấy ở trên giường.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.